ASSOLIMENTS

FITES ASSOLIDES

Gràcies a l’esforç de les persones associades s’han aconseguit diverses millores en la qualitat de vida del veïnat al llarg dels darrers anys. Però estem a l’aguait per si cal combatre, de nou, el soroll i la brutícia, o per millorar el manteniment i la jardineria dels carrers i de la pròpia plaça.

– Projecte “Pacifiquem Sants Antic” dels Pressupostos Participatius 2021

Dins dels Pressupostos Participatius que van tenir lloc la primavera de 2021, l’Associació presentava dos projectes al barri. Un d’ells, la reforma de les àrees infantils de la plaça no va aconseguir els suports necessaris per tirar endavant. L’altre, la pacificació de la zona coneguda com a Sants Antic, sí. Al llarg del 2023 es durà a terme, amb reformes als carrers Rossend Arús, Gavà, Olzinelles i Gayarre.

– Clausura del pipican 

Finalment, després d’anys de queixes i promeses incomplertes, vam aconseguir que l’Ajuntament clausurés i desmantellés el pipican de la plaça de la Farga, causant de males olors que requeien en el veïnat més proper. Els propietaris de gossos tenen ara a la seva disposició un nou pipican al carrer Priorat, per a que els animals puguin fer les seves necessitats en un espai ben condicionat.

– Divisió de l’espai de la pista per evitar usos privatius

Un dels èxits recents ha sigut la reforma de la pista de formigó, que s’ha dividit en dos espais i s’hi ha col·locat cistelles i porteries per als infants. D’aquesta manera s’ha acabat amb l’ús que en feia un grup d’adults organitzat que cada cap de setmana es feia seva la pista amb competicions privades de futbol on hi corrien apostes i alcohol. Després de deu anys de lluites veïnals la pista torna a estar disponible els caps de setmana per a la canalla i la joventut del barri.

– Eliminació/redistribució contenidors

Després d’anys de lluita contra el soroll nocturn exagerat dels camions de les escombraries i la injustificada massificació de contenidors, vam aconseguir que l’Administració redistribuís i racionalitzés la situació dels contenidors a l’entorn de la Plaça de la Farga. Aquests moviments van alleugerir també el soroll provocat pels camions durant la recollida selectiva d’escombraries.

Us mostrem algunes de les accions de pressió que vam fer:

– Insonorització de les pistes petanca i modificació dels horaris

– Tancament nocturn pista

L’estiu de 2010 es va aconseguir finalment la limitació horària d’ús de la pista esportiva de la Plaça de la Farga. Malgrat tot, no va ser una tasca senzilla ni immediata acabar amb els sorolls nocturns causats pels que pretenien jugar a pilota al llarg de la nit, amb les evidents molèsties que això comportava per al veïnat proper a la pista. Durant un temps, la tanca metàl·lica que es va col·locar per impedir-ne l’accés, va ser forçada i malmesa, i va caldre intensificar la presència policial.

– Protecció zona infantil

La zona infantil de la Plaça de la Farga va guanyar en seguretat i higiene amb la incorporació d’una tanca baixa de fusta al seu voltant

– Reforma carrers Noguera Pallaresa i Ferreria

En aquest reportatge fotogràfic podem veure com eren abans, el desenvolupament de les obres, i el resultat final de les reformes.

Abans
Després
Documents previs a les reformes

– Altres assoliments

Al llarg de tots aquests anys també hem aconseguit la reposició de fitons i papereres, la replantació d’arbres, fer posar senyals de trànsit pendents, fer posar plaques de carrers allà on no n’hi havia, etcètera.