POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades te com a Finalitat: l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Legitimació: La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment que presta a l’acceptar aquesta Política de Privacitat abans d’enviar-nos/ facilitar-nos les seves dades. Destinataris: no es comunicarà les seves dades a cap tercer, llevat que se l’informi d’això expressament o existeixi obligació legal. La Raó Social es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Durada: Les seves dades seran conservades el temps mínim necessari per satisfer la finalitat per a la qual les va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal. Drets: L’interessat és titular dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el dret a la seva portabilitat. Així mateix, en qualsevol moment l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti a la licitud del tractament, així com la possibilitat d’acudir davant l’autoritat de control competent (AEPD).